Menü

uj_magyarorszag.jpg

2009.07.02. Jegyzőkönyv

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. július 2-án

               tartott rendkívüli nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak: Muszela Imre                       polgármester

                         Csenki Mihály                     képviselő

                         ifj. Csenki Mihály                képviselő

                         Muszela Szabolcs                 képviselő

                         Wencz Péter                         képviselő

                         Mike Hajnalka                     jegyző

 

Távol lévő képviselő: Kovács Gábor          alpolgármester

                                    Tácsik Attila             képviselő

                                    Villányi Imre képviselő

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívása a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának IV. fejezet 7.§-ának a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó 10.) pontja szerint telefonon történt. Az ülés összehívását az indokolta, hogy az orvosi rendelő építésére kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokról döntenie kell a képviselő-testületnek és ki kell választania a nyertes ajánlattevőt.

 

Ismerteti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangú "igen" szavazattal elfogad.

 

 

N a p i r e n d


1.) Orvosi rendelő építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálása.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA

 

1.) Napirend: Orvosi rendelő építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok

                         elbírálása.

 

Muszela Imre polgármester: (Írásos előterjesztés csatolva a Jegyzőkönyvhöz)

Szóbeli kiegészítésként is ismerteti a beérkezett ajánlatokat és a közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát. A területen lévő meglévő épület bontásával kapcsolatban elmondja, hogy az épület 3/4 része vályog téglából van. Véleménye szerint a tetőt az önkormányzat közhasznú munkásai elbontják, a használható dolgokat félretesszük, majd a vályog téglás rész elbontását már a kivitelezőre kellene bízni mert oda gépek kellenek és el is kell szállítani, így a kivitelező a tereprendezést is elvégezheti az építés megkezdése előtt.

 

Csenki Mihály képviselő: Véleménye szerint is csak a tetőt bontsák el az önkormányzat munkásai, a többi munkába ne vegyünk részt, mert baleset is történhet és Ebből még baj is lehet.

 

A képviselő-testület egyhangú 5 "igen" szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

                        42/2009.(VII.2.) Ökt. határozat

                        Az orvosi rendelő építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok

                        elbírálásáról.

 

                        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

                        az orvosi rendelő építésére közbeszerzési eljárás keretében

                        meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok közül

                        a Komárom-Esztergom Megyei Épít?, Ipari, Kereskedelmi és

                        Szolgáltató Kft (székhelye: 2890. Tata, Bacsó B.u.12.)

                        14.999.738,- Ft + Áfa ajánlati áras ajánlatát fogadja el.

                        A szerződés megkötésével megbízza a polgármestert.

 

                        HatárIdő: a szerződés megkötésére: 30 nap

                        Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

                        Muszela Imre                                               Mike Hajnalka

                        polgármester                                                        jegyző

 
EU Pályázatok

Keresés
Oldalainkat 19 vendég böngészi
Partnereink

Vadvirágtábor [www.vadviragtabor.epol.hu]