címer 2

"A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézés"-ről szóló tájékoztatót ide kattintva tekintheti meg.

Ellenőrzött bejelentést az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen tehet.


 

2020.05.07.          10-12 óráig

2020.05.21.          10-12 óráig

2020.06.04.          10-12 óráig

2020.06.18.          10-12 óráig

Tisztelettel:

Dr. Torkos Ágnes gyermekorvos


 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

 • A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség előzetes telefonos (06-20/376-0788) vagy e-mail-en (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) történő egyeztetés alapján  legkésőbb 2020. május 15-e 16.00 óráig.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


 

Hirdetmény a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel –a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Óvodai beiratkozás menete:

 1. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda (Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda) vezetőjének 2020. április 17-ig. Az erre vonatkozó „Szándéknyilatkozat” letölthető innen.
 1. A kötelező felvételt biztosító óvoda - Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda - 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor (a gyermek nevére kiállított személyi azonosító - születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány-, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa).

Óvodánk felvételi körzete Epöl település.

Amennyiben a szülő a Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé! Ennek ellenére azt kérjük, hogy legalább telefonon – 30/743-8295 - vagy e-mailben – Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. - vegyék fel a kapcsolatot az óvoda vezetőjével dr. Nagyné Nagy Barbarával az ilyen esetekben is! Köszönjük!

„Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető”

Szabad férőhelyekre felvesszük azon gyermekeket is, akik 2020.09.01- 2021.08.31 között töltik be 3. életévüket, ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az óvodai ellátást, amikor betöltik 2,5 életévüket. Ebben az esetben vegyék fel a kapcsolatot dr. Nagyné Nagy Barbarával a fenti e-mail címen vagy telefonszámon. Ez fontos, mert az Oktatási Hivatalból kapott listán ők nem szerepelnek, mivel még nem óvodakötelesek.

„A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó, vagy még nem óvodaköteles

gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.”

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

„Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.”

Epöl, 2020. március 31.

Tácsik Attila polgármester


 

Tisztelt Epöliek!

A mai nap reggelén megjelent a Kormányrendelet a KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓLSzeretném felhívni a figyelmet, hogy EZ NEM KIJÁRÁSI TILALMAT JELENT!

Felhívom a 65 évesnél idősebbek figyelmét, hogy a 6.§ (1) bekezdés értelmében Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.”

A 6.§ (2) bekezdés értelmében: Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.”

A Kormányrendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

Felhívom az élelmiszerboltok tulajdonosait a Kormányrendelet szigorú betartására!

Kérem, hogy a rendeletet figyelmesen szíveskedjenek elolvasni, szánják rá az időt a félreértések vagy rossz értelmezések elkerülése végett!

Kérdés esetén hívható:

Polgármesteri Hivatal                                            06 33 448 530

Tácsik Attila polgármester                                 06 20 376 1044

Elődné Lukács Erzsébet jegyző                        06 30 621 3139

 

Epöl, 2020. március 27.

Tisztelettel: Tácsik Attila O.B. elnöke, Elődné Lukács Erzsébet O.B. tagja

A következő oldalon elolvasható a teljes Kormányrendelet! Kérem, figyelmesen olvassák!

Kedves Epöliek!
A mai naptól a gyógyszerek felírása úgynevezett e-recept formájában történik nálunk is. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyesen eljönni a rendelőbe a receptekért, hanem miután elküldtük a recepteket elektronikusan az e-térbe, a patikában kiválthatók személyigazolvány és TAJ kártya bemutatásával. Kivételt képeznek a gyógyászati segédeszközök és a szigorúan ellenőrzött gyógyszerek, ezeknél továbbra is kötelező a papír alapú recept kiadása.
A gyógyszerfelírási kéréseket elküldhetik a rendelő email címére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., messengeren illetve telefonon továbbra is elérhetőek vagyunk bármilyen kérdés, kérés esetén!

Dr. Szigeti Judit


 

Tisztelt Epöliek és Bajnaiak!

Bajna és Epöl külterületén a vaddisznó állomány Afrikai sertéspestis (ASP) vírussal fertőzött lett. Kérjük a lakosságot, hogy aki elhullott vaddisznó tetemet lát, ne közelítse meg.

A vírus cipővel is behozható lakott területre, ezzel veszélyeztetve a házi sertés állományt. Kérjük, haladéktalanul értesítse a helyi vadásztársaságot további intézkedés miatt.

Szabó László elnök : 30-621-0245   vagy    Pallagi Zoltán vadászmester:  20- 661-7961-es telefonszámon.


 

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 16. napjától a következő intézkedéseket hoztuk meg:

   A mai naptól visszavonásig bezártuk a Közösségi Házat, minden szabadidős rendezvényt felfüggesztünk.

   A mai napon az óvodavezető a gyermekek szüleivel telefonon és elektronikus úton egyeztetett. Nincs olyan gyermek, akinek a továbbiakban a felügyeletét vagy az étkeztetését meg kell oldani, ezért 2020. március 17-től a Tündérkert Napközi Otthonos óvoda bezárása mellett döntöttünk.

 •    Az általános iskolás korú gyermekek szüleivel az intézményvezető telefonon egyeztetett, nincs olyan tanuló, akinek az étkeztetését meg kell oldanunk. 2020. március 17-től a szünidőre vonatkozó gyermekétkeztetés kerül bevezetésre. A hátrányos helyzetű gyermekek egyszeri étkeztetését biztosítjuk kiszállítással.

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal epöli kirendeltsége, működési rendje a következőképpen alakul:

hétfőtől - péntekig: 7.30 – 12.00 óráig

tart ügyfélfogadást telefonon vagy elektronikus úton.

Csak azok az ügyfelek keressék fel Hivatalunkat, akiknek ez elengedhetetlenül szükséges!

Az önkormányzati hivatal elérhetősége: +36 33 448 530; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tácsik Attila polgármester: +36 20 376 1044; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elődné Lukács Erzsébet jegyző: 36 30 621 3139; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kérjük, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket és vigyázzunk egymásra!

 

Epöl, 2020. március 16. 

Tisztelettel: Tácsik Attila   O.B elnöke, Elődné Lukács Erzsébet O.B.tagja


 

Tisztelt Ügyfeleink!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetősége felelős munkáltatóként az elmúlt időszakban bevezetett kormányzati intézkedésekre tekintettel 2020. március 16. és április 3. között alkalmi ügyfélfogadási rendet vezet be az ügyfélszolgálatoknál és a falugazdászoknál. Az ügyeletet tartó irodákról a www.nak.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Köszönjük megértésüket!


 

Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt csak sürgősségi ellátás nyújtható.

A fogászati sürgősségi betegellátás a gyermelyi fogorvosi rendelőben történik.

Rendelési idő:

         hétfő:         8:30 – 11:30         

         csütörtök:  8.30 - 10.30

Tel: 06 30 773 3064 

Pályázatok

infoblokk page

Elektronikus ügyek

onkor
Go to top